NRK Hedmark og Oppland - Lokale nyheter, TV og radio

14.00: Ettermidddagssending fra Hedmark og Oppland

SISTE NYTT:

  • Busterud: Fylkesrådet for raskt ute

    Hamar-ordfører Einar Busterud mener at fylkesrådet i Hedmark er for raskt ute med innstillingen til hvor dobbeltsporet gjennom Hamar bør gå. I HA i går sa fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen og fylkesråd Aasa Gjestvang at de vil gå inn for korridor vest langs Mjøsa. Busterud synes det er beklagelig at fylkesrådet ikke vil ha dialog med kommunen i en så stor og viktig sak.

    Einar Busterud
    Foto: Erlend Kester Moe / NRK

TV og Radio


Flere ulver har tatt minst 200 sauer på utmarksbeite i Øvre Rendalen. Nå tvinges bøndene til å sanke inn sauene.
Politibilene i Gjøvik er i så dårlig stand at politifolk frykter for egen og andres sikkerhet. Politimesteren mener de må velge mellom utstyr og bemanning.
Jakob og Nils Ole Oftebro spiller Peer i Peer Gynt
Distriktsnyheter Østnytt (Hedmark og Oppland). TV

Distriktsnyheter Østnytt

Distriktsnyheter Østnytt (Hedmark og Oppland). TV

Distriktssendinger fra NRK Hedmark og Oppland. RADIO

Distriktsnyheter

Distriktssendinger fra NRK Hedmark og Oppland. RADIO

Flere nyheter