Valresultat 2019

Agder

Bygland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,8 %
207 røyster
27,7 %
192 røyster
24,9 %
173 røyster
17,6 %
122 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Setesdalslista.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Bygland kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør ikke tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i Bygland kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bygland kommune må til­rette­legge for flere tomter ved Byg­lands­fjor­den.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Bygland kommune må kjøpe flere varer lokalt.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør ikke tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i Bygland kommune.

Høgre er heilt einig i at:

Bygland bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner i løpet av de neste fire årene.

Høgre er heilt einig i at:

Bygland kommune må til­rette­legge for flere tomter ved Byg­lands­fjor­den.

Høgre er heilt einig i at:

Bygland kommune må kjøpe flere varer lokalt.

Visste du at ...

Det er  968 røysteføre i Bygland.
73 %har røysta
Av alle 704 røyster i Bygland var 179 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 704 røyster i Bygland var
10blanke røyster
I Bygland stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Bygland
Fylkestingsval