Valresultat 2019

Samefolkets Parti
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Samefolkets Parti har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

7 % – 10 %

Kommunane der SAL gjer det best

9,1 %
133 røyster
8,8 %
52 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti