Valresultat 2019

Pensjonistpartiet
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Pensjonistpartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

11 % – 15 %
7 % – 11 %
4 % – 7 %
0 % – 4 %

Kommunane der PP gjer det best

14,2 %
323 røyster
12,2 %
648 røyster
10,8 %
945 røyster
9,5 %
304 røyster
9,3 %
120 røyster
8,5 %
464 røyster
8,1 %
1206 røyster
6,5 %
131 røyster
4,9 %
443 røyster
4,9 %
114 røyster
4,8 %
785 røyster
4,8 %
5035 røyster
4,7 %
172 røyster
4,7 %
678 røyster
4,5 %
1688 røyster
4,3 %
130 røyster
4,2 %
476 røyster
4,2 %
364 røyster
3,9 %
154 røyster
3,7 %
1152 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Pensjonistpartiet
Fylkestingsval