Valresultat 2019

Nordland

Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

57,5 %
892 røyster
21,0 %
326 røyster
8,0 %
124 røyster
5,7 %
89 røyster
4,1 %
63 røyster
3,6 %
56 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har flest røyster og aukar mest i Bø kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

I Bø kommune må kom­mune­sam­men­slå­ing bli tema i neste fire­års­pe­riode.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det må om nød­ven­dig brukes bom­pen­ger for å bygge ut Ves­ter­åls­gata i Sortland.

Høgre er heilt einig i at:

Bø kommune må legge til rette for mer oppdrett i årene som kommer.

Høgre er heilt einig i at:

Bø kommune må si nei til turist­skatt.

Visste du at ...

Det er  2 172 røysteføre i Bø.
72 %har røysta
Av alle 1 559 røyster i Bø var 538 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 1 559 røyster i Bø var
9blanke røyster
I Bø stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fylkestingsval