Valresultat 2019

Kristeleg Folkeparti
Kommuneval

Korleis har oppslutninga til Kristeleg Folkeparti endra seg?

Grafen viser KRFs oppslutning på landsbasis frå dei siste kommunevala og for 2019.

10 %5 %0 %1999200320072011201520199.3%6.4%6.4%5.6%5.4%3.99556%4,0 %

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Kristeleg Folkeparti har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

30 % – 41 %
20 % – 30 %
10 % – 20 %
0 % – 10 %

Kommunane der KRF gjer det best

40,2 %
497 røyster
32,9 %
471 røyster
32,9 %
548 røyster
29,2 %
812 røyster
26,8 %
1863 røyster
26,2 %
478 røyster
25,8 %
817 røyster
25,5 %
1015 røyster
22,2 %
93 røyster
21,9 %
400 røyster
21,6 %
1087 røyster
21,5 %
153 røyster
20,7 %
1852 røyster
19,9 %
296 røyster
19,9 %
361 røyster
17,9 %
300 røyster
16,6 %
702 røyster
16,3 %
1010 røyster
16,3 %
232 røyster
15,8 %
777 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Kristeleg Folkeparti
Fylkestingsval