Valresultat 2019

Helsepartiet
Kommuneval

Kvar bur veljarane?

Kartet viser korleis Helsepartiet har gjort det i dei ulike kommunane. Der det er sterkast farge, har dei gjort det best, og der det er lyst, har dei gjort eit dårlegare val.

8 % – 12 %
6 % – 8 %
3 % – 6 %
0 % – 3 %

Kommunane der HEPA gjer det best

11,3 %
197 røyster
4,5 %
11 røyster
2,3 %
501 røyster
1,8 %
156 røyster
0,9 %
60 røyster
0,8 %
323 røyster
0,7 %
18 røyster
0,6 %
267 røyster
0,5 %
551 røyster
0,4 %
247 røyster
0,2 %
849 røyster

Sjå kommunevalresultatet for andre parti

Helsepartiet
Fylkestingsval