NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

  • Seier ja til BKK-fusjon

    Kommunestyret i Fjaler går inn for fusjon mellom Sunnfjord Energi og BKK, skriv Firda. 22 stemte for, ein stemte imot. Fjaler eig 11 prosent av aksjane i Sunnfjord Energi, medan BKK sjølv eig 37 prosent. Førde kommune, som eig 22 prosent, skal kome med ei avgjerd i saka på torsdag.