NRK Sogn og Fjordane – Lokale nyheter, TV og radio

  • Øving stengjer Lærdalstunnelen

    Søndag blir den 24,5 km lange Lærdalstunnelen på E16 heilt stengd mellom kl. 7 og 10. Årsaka er ei brannøving der naudetatar, Vegvesenet og Mesta deltek. Brannvernsleiar Christopher Ebbang i Vegvesenet seier dette er ein viktig del av beredskapen.

    Røymaskin i tunnel i samband med øving.
    Foto: Statens vegvesemn