NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

  • Flest brannar i bratte tunnelar

    Bortimot halvparten av tunnelbrannane oppstår i bratte tunnelar, viser ein rapport Transportøkonomisk Institutt har laga for Statens vegvesen. Desse bratte tunnelane utgjer berre fem prosent av alle tunnelane i landet. Rapporten som tek med alle tunnelbrannane frå 2008 til 2015 syner og at tunge køyretøy er overrepresenterte. Tekniske problem med køyretøyet var den vanlegaste årsaka.

  • Mange bruksforbod

    Ved ein kontroll Statens vegvesen hadde i Førde og som varde til klokka 01.30 i natt fekk tre tyngre køyretøy bruksforbod på grunn av overlast. Eit anna fekk bruksforbod på grunn av umerka utstikkande last, eitt vogntog fekk bruksforbod for manglande ABS-bremsar på tilhengar, og eitt køyretøy vart avskilta på grunn av manglande periodisk køyretøykontroll og ubetalt årsavgift. I alt 41 bilar vart kontrollerte.

Laster innhold, vennligst vent..
Knut Horvath Maristuen skal passe på at reinen heldt seg på rett side av riksvegen over Hemsedalsfjellet.
I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.