Valresultat 2019

Viken

Hole
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,4 %
1332 røyster
22,6 %
783 røyster
16,9 %
585 røyster
6,9 %
239 røyster
6,2 %
216 røyster
5,7 %
198 røyster
3,4 %
118 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Hole kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Hole kommune bør beholdeeien­doms­skat­ten.

Høgre er heilt einig i at:

Hole kommune må satse mer på sosial bolig­byg­ging.

Høgre er heilt ueinig i at:

Ny E16 og den nye Rin­ge­riks­ba­nen øde­leg­ger miljøet, det er ingen skam å snu.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hole kommune bør beholdeeien­doms­skat­ten.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Miljø­hen­syn må være avgjø­rende for utvik­lin­gen i Hole.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hole kommune må satse mer på sosial bolig­byg­ging.

Visste du at ...

Det er  5 271 røysteføre i Hole.
67 %har røysta
Av alle 3 511 røyster i Hole var 1 249 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 3 511 røyster i Hole var
40blanke røyster
I Hole stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hole
Fylkestingsval