Valresultat 2019

Vestland

Bømlo
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,0 %
1544 røyster
19,8 %
1223 røyster
16,3 %
1010 røyster
10,4 %
640 røyster
10,2 %
633 røyster
5,0 %
310 røyster
4,2 %
261 røyster
4,0 %
245 røyster
2,7 %
164 røyster
1,7 %
102 røyster
0,8 %
48 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Høgre har flest røyster og aukar mest i Bømlo kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten i Bømlo kommune bør redu­se­rast.

Høgre er heilt einig i at:

Bømlo må vurdera andre inn­kre­vings­me­to­dar enn ein sen­trums­bom­ring for å fullføra Bøm­lo­pak­ken.

Høgre er heilt einig i at:

Bømlo treng ein ny storhall på Leite.

Høgre er heilt einig i at:

Bømlo bør busetja fleire flyk­tin­gar.

Høgre er heilt einig i at:

Bømlo kommune klarar seg godt som eigen kommune.

Visste du at ...

Det er  9 033 røysteføre i Bømlo.
69 %har røysta
Av alle 6 222 røyster i Bømlo var 1 716 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 6 222 røyster i Bømlo var
42blanke røyster
I Bømlo stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bømlo
Fylkestingsval