Valresultat 2019

Rogaland

Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
2345 røyster
20,7 %
1852 røyster
15,8 %
1419 røyster
13,9 %
1246 røyster
9,4 %
841 røyster
7,9 %
708 røyster
2,5 %
228 røyster
2,0 %
176 røyster
1,0 %
89 røyster
0,6 %
57 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Hå-lista.

Kva meiner partia?

Hå-lista har flest røyster og aukar mest i Hå kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Hå-lista er heilt einig i at:

Det må byggast ein ny skule i Stokke­lands­marka.

Hå-lista er heilt ueinig i at:

Hå bør innføreeige­doms­skatt.

Hå-lista er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane må jobbe for at Hå, Klepp og Time blir ein stor kommune.

Visste du at ...

Det er  13 844 røysteføre i Hå.
66 %har røysta
Av alle 9 019 røyster i Hå var 3 336 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 9 019 røyster i Hå var
58blanke røyster
I Hå stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Fylkestingsval