Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Aukra
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,4 %
426 røyster
21,2 %
385 røyster
19,9 %
361 røyster
17,3 %
315 røyster
6,4 %
117 røyster
6,2 %
112 røyster
5,6 %
102 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Aukra kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Aukra kommune har råd til å tilsette ein skule­psy­ko­log og ein helse­sjuke­pleiar i 100 prosent stilling.

Høgre er heilt einig i at:

Alle kom­mu­nale bilar i Aukra bør vere el-bilar innan få år.

Høgre er heilt einig i at:

Aukra kommune må garan­tere at alle dei vedtatte lær­ling­plas­sane blir tatt i bruk.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Aukra bør for­handle med Molde om saman­slå­ing viss fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen blir bygd.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Aukra bør tilby to løns­trinn meir enn tariffen til jobb­sø­ka­rar innan omsorg og utdan­ning.

Visste du at ...

Det er  2 750 røysteføre i Aukra.
67 %har røysta
Av alle 1 833 røyster i Aukra var 594 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 1 833 røyster i Aukra var
15blanke røyster
I Aukra stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Aukra
Fylkestingsval