Valresultat 2019

Rogaland

Hjelmeland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

47,3 %
631 røyster
18,5 %
247 røyster
13,0 %
173 røyster
10,8 %
144 røyster
5,7 %
76 røyster
4,7 %
63 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hjelmeland kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hjelme­land bør slå seg saman med Strand kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hjelme­land bør overlate nordsida av Jøsen­fjor­den til Suldal kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ombo bør tilhøyre Hjelme­land kommune, ikkje Nye Stav­an­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hjelme­land bør legge til rette for å ta imot fleire turistar, og må sette av pengar til dette.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hjelme­land kommune må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Hjelme­land bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 957 røysteføre i Hjelmeland.
69 %har røysta
Av alle 1 352 røyster i Hjelmeland var 300 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 1 352 røyster i Hjelmeland var
18blanke røyster
I Hjelmeland stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hjelmeland
Fylkestingsval