Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Nissedal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,3 %
324 røyster
37,5 %
317 røyster
10,7 %
90 røyster
9,7 %
82 røyster
3,8 %
32 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nissedal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire privateskular.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevane i Nissedal bør få gratis SFO, og gratis mat på skulen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt på land­bruks­ei­ge­do­mar for å sikre buset­jinga.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør setje grenser for kor mykje lekser skulane kan gje.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bom­pen­gar er nød­ven­dig for å redusere bil­bru­ken, og for å skaffe penger til nye anlegg.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør opnast fleire privateskular.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nissedal bør slå seg saman med ein eller fleire nabo­kom­mu­nar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt på land­bruks­ei­ge­do­mar for å sikre buset­jinga.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklare å få løyve til å bygge i strand­sona ved Nisser.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nissedal kommune bør sørge for heil­års­drift på Fjo­ne­ferja.

Visste du at ...

Det er  1 145 røysteføre i Nissedal.
75 %har røysta
Av alle 850 røyster i Nissedal var 271 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 850 røyster i Nissedal var
5blanke røyster
I Nissedal stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nissedal
Fylkestingsval