Valresultat 2019

Rogaland

Lund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,1 %
369 røyster
20,6 %
344 røyster
19,3 %
323 røyster
17,9 %
300 røyster
14,3 %
239 røyster
5,9 %
98 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Lund kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I staden for å renovere ung­doms­sku­len i Lund nå, bør kommunen heller byggje ny i framtida.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lund bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lund kommune må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Viss Lund skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein velje dei andre Dalane-kom­mu­nane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Viss Lund skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein velje Flekke­fjord i Agder.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lund bør slå seg saman med andre kommunar.

Visste du at ...

Det er  2 443 røysteføre i Lund.
69 %har røysta
Av alle 1 696 røyster i Lund var 479 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 696 røyster i Lund var
23blanke røyster
I Lund stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lund
Fylkestingsval