Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Skjervøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,9 %
471 røyster
25,7 %
368 røyster
13,6 %
195 røyster
12,2 %
174 røyster
8,0 %
115 røyster
7,5 %
107 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har flest røyster og aukar mest i Skjervøy kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Skjervøy, bør det kreves lukkede anlegg.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Det bør bli flere lovlige sku­ter­løy­per i Skjervøy.

Visste du at ...

Det er  2 310 røysteføre i Skjervøy.
63 %har røysta
Av alle 1 433 røyster i Skjervøy var 427 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 1 433 røyster i Skjervøy var
3blanke røyster
I Skjervøy stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Skjervøy
Fylkestingsval