Valresultat 2019

Agder

Birkenes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,3 %
825 røyster
22,1 %
547 røyster
15,7 %
389 røyster
10,5 %
260 røyster
9,1 %
225 røyster
7,0 %
174 røyster
2,3 %
58 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

SV - Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Birkenes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Birkenes må redu­se­res kraftig i løpet av de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Elevene på ung­doms­trin­net ved Enges­land skole bør flyttes til Val­strand skole i sentrum.

Visste du at ...

Det er  3 874 røysteføre i Birkenes.
65 %har røysta
Av alle 2 491 røyster i Birkenes var 931 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 2 491 røyster i Birkenes var
13blanke røyster
I Birkenes stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Birkenes
Fylkestingsval