Valresultat 2019

Vestland

Gloppen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

48,7 %
1563 røyster
12,9 %
414 røyster
11,5 %
369 røyster
9,2 %
295 røyster
5,8 %
187 røyster
5,0 %
161 røyster
4,3 %
138 røyster
2,6 %
83 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Gloppen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Matjorda i Gloppen skal ikkje ofrast for veg- og bustad­byg­ging.

Visste du at ...

Det er  4 541 røysteføre i Gloppen.
71 %har røysta
Av alle 3 219 røyster i Gloppen var 1 098 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 3 219 røyster i Gloppen var
9blanke røyster
I Gloppen stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gloppen
Fylkestingsval