Valresultat 2019

Agder

Froland
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,2 %
812 røyster
23,1 %
641 røyster
22,8 %
633 røyster
13,3 %
369 røyster
5,3 %
148 røyster
4,3 %
119 røyster
2,0 %
56 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har fått flest røyster i Froland kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Froland bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Det må ikke etab­le­res bom­sta­sjon mellom Froland og Arendal.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Mykland skole bør legges ned og elevene flyttes til Froland barne­skole.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Froland må kunne innføreeien­doms­skattboliger.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Det bør tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i deler av Froland.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nytt sykehjem i Froland bør bygges ved dagens sykehjem.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Froland bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må ikke etab­le­res bom­sta­sjon mellom Froland og Arendal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Mykland skole bør legges ned og elevene flyttes til Froland barne­skole.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne i Froland må kunne innføreeien­doms­skattboliger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør tillatesvind­kraft­ut­byg­ging i deler av Froland.

Visste du at ...

Det er  4 537 røysteføre i Froland.
62 %har røysta
Av alle 2 801 røyster i Froland var 745 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 2 801 røyster i Froland var
23blanke røyster
I Froland stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Froland
Fylkestingsval