Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Giske
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,5 %
1015 røyster
15,6 %
621 røyster
14,9 %
591 røyster
13,5 %
536 røyster
11,1 %
442 røyster
11,0 %
436 røyster
8,4 %
334 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har fått flest røyster i Giske kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Giske kommune bør på sikt ta opp att for­hand­lin­gar med Ålesund om sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Giske bør auke eige­doms­skat­ten viss det trengst for å opp­rett­halde tilbodet til inn­byg­gja­rane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ung­doms­sku­len på Godøya bør på sikt bli lagt ned og elevane bli flytta til Val­der­øya.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Giske bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Visste du at ...

Det er  6 264 røysteføre i Giske.
64 %har røysta
Av alle 3 997 røyster i Giske var 852 røyster, altså
21 %førehandsrøyster
Av alle 3 997 røyster i Giske var
22blanke røyster
I Giske stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Giske
Fylkestingsval