Valresultat 2019

Agder

Sirdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,3 %
443 røyster
19,6 %
216 røyster
17,5 %
193 røyster
9,7 %
107 røyster
6,6 %
73 røyster
6,2 %
68 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Sirdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sirdal kommune bør innføreeien­doms­skattboliger og hytter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sirdal kommune, som kraft­kom­mune, må sikre at inn­byg­gerne får billig strøm.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sirdal kommune må verne naturen og ikke legge til rette for flere vind­kraft­pro­sjek­ter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ingen skoler i Sirdal skal legges ned i kommende fire­års­pe­riode.

Visste du at ...

Det er  1 410 røysteføre i Sirdal.
79 %har røysta
Av alle 1 107 røyster i Sirdal var 521 røyster, altså
47 %førehandsrøyster
Av alle 1 107 røyster i Sirdal var
7blanke røyster
I Sirdal stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sirdal
Fylkestingsval