Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Ørsta
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

48,1 %
2563 røyster
14,6 %
778 røyster
10,6 %
565 røyster
8,8 %
469 røyster
7,5 %
398 røyster
4,2 %
224 røyster
3,2 %
173 røyster
3,0 %
161 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Ørsta kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ørsta kommune bør arbeide for å få omgjort beslut­ninga om å leggje ned pels­dyr­næ­ringa.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ørsta kommune bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli etablert ein eigen helse­sta­sjon for ungdom i Ørsta kommune.

Visste du at ...

Det er  8 421 røysteføre i Ørsta.
64 %har røysta
Av alle 5 355 røyster i Ørsta var 1 428 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 5 355 røyster i Ørsta var
24blanke røyster
I Ørsta stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ørsta
Fylkestingsval