Valresultat 2019

Agder

Vegårshei
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,2 %
497 røyster
26,4 %
326 røyster
24,1 %
298 røyster
9,4 %
116 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har flest røyster og aukar mest i Vegårshei kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Veg­års­hei bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Antall admi­ni­stra­tive stil­lin­ger i Veg­års­hei bør redu­se­res for å bedre øko­no­mien.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten bør økes for å bedre en stram kom­mune­øko­nomi i Veg­års­hei.

Visste du at ...

Det er  1 595 røysteføre i Vegårshei.
79 %har røysta
Av alle 1 247 røyster i Vegårshei var 376 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 1 247 røyster i Vegårshei var
10blanke røyster
I Vegårshei stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vegårshei
Fylkestingsval