Valresultat 2019

Agder

Kvinesdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,8 %
817 røyster
22,1 %
698 røyster
21,7 %
687 røyster
14,9 %
470 røyster
13,5 %
427 røyster
2,0 %
62 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har fått flest røyster i Kvinesdal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Ingen skoler i Kvi­nes­dal bør legges ned i løpet av kommende fire­års­pe­riode.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Kvi­nes­dal bør si ja til land­ba­sert vind­kraft.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Kvi­nes­dal bør innføreeien­doms­skattboliger og fri­tids­bo­li­ger.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Alle skoler i Kvi­nes­dal bør ha fem dagers skoleuke.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Kvi­nes­dal bør ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ingen skoler i Kvi­nes­dal bør legges ned i løpet av kommende fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kvi­nes­dal bør si ja til land­ba­sert vind­kraft.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kvi­nes­dal bør innføreeien­doms­skattboliger og fri­tids­bo­li­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Alle skoler i Kvi­nes­dal bør ha fem dagers skoleuke.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kvi­nes­dal bør ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Visste du at ...

Det er  4 654 røysteføre i Kvinesdal.
69 %har røysta
Av alle 3 184 røyster i Kvinesdal var 1 084 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 3 184 røyster i Kvinesdal var
23blanke røyster
I Kvinesdal stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kvinesdal
Fylkestingsval