Valresultat 2019

Agder

Lyngdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Audnedal og Lyngdal blir slegne saman og blir til Lyngdal 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

28,6 %
1435 røyster
21,6 %
1087 røyster
17,8 %
894 røyster
13,7 %
688 røyster
11,4 %
572 røyster
4,0 %
200 røyster
3,0 %
149 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Lyngdal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Lyngdal bør innføreeien­doms­skatthytter og hus.

Høgre er heilt einig i at:

Grunn­sko­lene i Lyngdal skal ha fem­da­gers skoleuke.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lyngdal bør legge til rette for bygging av land­ba­sertevind­møl­ler.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lyngdal bør innføreeien­doms­skatthytter og hus.

Visste du at ...

Det er  7 735 røysteføre i Lyngdal.
65 %har røysta
Av alle 5 040 røyster i Lyngdal var 1 446 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 5 040 røyster i Lyngdal var
15blanke røyster
I Lyngdal stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lyngdal
Fylkestingsval