Valresultat 2019

Agder

Farsund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,9 %
1317 røyster
21,7 %
1065 røyster
15,8 %
777 røyster
14,5 %
712 røyster
8,8 %
430 røyster
4,7 %
231 røyster
3,4 %
169 røyster
2,4 %
120 røyster
1,7 %
82 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Raudt.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Farsund kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Dagens skole­struk­tur i Farsund kommune må opp­rett­hol­des.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Farsund må bygge en ny offent­lig barne­hage i Vanse.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Farsund kommune bør legge til rette for bygging av flere land­ba­sertevind­møl­ler.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Farsund kommune bør ta imot færre flykt­nin­ger enn i dag.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Farsund kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Visste du at ...

Det er  7 618 røysteføre i Farsund.
65 %har røysta
Av alle 4 942 røyster i Farsund var 1 470 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 4 942 røyster i Farsund var
39blanke røyster
I Farsund stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Farsund
Fylkestingsval