Valresultat 2019

Vestland

Alver
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Radøy, Lindås og Meland blir slegne saman og blir til Alver 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

22,1 %
3440 røyster
18,5 %
2872 røyster
15,1 %
2350 røyster
14,6 %
2275 røyster
12,3 %
1906 røyster
5,8 %
898 røyster
3,5 %
536 røyster
3,3 %
514 røyster
2,0 %
304 røyster
1,9 %
302 røyster
0,9 %
134 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 47 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har flest røyster og aukar mest i Alver kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Bygging av ny ung­doms­skule på Frekhaug bør prio­ri­te­rast framfor ny kyrkje.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Alver treng inn­tek­tene og bør difor på sikt gjen­inn­føreeige­doms­skatt på hus og hytter.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Alle skular og barne­ha­gar i Alver bør fredast mot ned­leg­ging dei neste fire åra.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Kom­mune­po­li­ti­ka­rane må stoppe den bom­penge­fi­nan­sierte Nord­hord­lands­pakka.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Alver bør prio­ri­tere å byggje eit nytt regio­nalt kul­tur­hus.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Alver som NVE har peika ut som eigna for vind­kraft.

Visste du at ...

Det er  22 168 røysteføre i Alver.
71 %har røysta
Av alle 15 631 røyster i Alver var 4 682 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 15 631 røyster i Alver var
100blanke røyster
I Alver stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Alver
Fylkestingsval