Valresultat 2019

Viken

Rakkestad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,3 %
1797 røyster
25,7 %
1022 røyster
10,7 %
424 røyster
7,7 %
306 røyster
7,2 %
285 røyster
3,4 %
136 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Rakkestad kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Byg­gin­gen av ny kul­tur­skole bør droppes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten er blitt for høy i Rakke­stad.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nye bygge­felt kan byggesdyrka mark.

Visste du at ...

Det er  6 567 røysteføre i Rakkestad.
62 %har røysta
Av alle 4 019 røyster i Rakkestad var 607 røyster, altså
15 %førehandsrøyster
Av alle 4 019 røyster i Rakkestad var
49blanke røyster
I Rakkestad stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Rakkestad
Fylkestingsval