Valresultat 2019

Rogaland

Bjerkreim
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,5 %
543 røyster
25,2 %
375 røyster
19,9 %
296 røyster
10,8 %
161 røyster
7,5 %
111 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Bjerkreim kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Viss Bjerk­reim skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein velje Gjesdal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Viss Bjerk­reim skal slå seg saman med andre kommunar, bør dei sjå til Dalane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bjerk­reim bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 072 røysteføre i Bjerkreim.
74 %har røysta
Av alle 1 511 røyster i Bjerkreim var 331 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 1 511 røyster i Bjerkreim var
25blanke røyster
I Bjerkreim stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Bjerkreim
Fylkestingsval