Valresultat 2019

Rogaland

Eigersund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,0 %
2481 røyster
20,7 %
1554 røyster
16,0 %
1205 røyster
11,8 %
886 røyster
8,6 %
650 røyster
5,3 %
397 røyster
2,4 %
181 røyster
2,2 %
167 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 31 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Miljøpartiet Dei Grøne var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Eigersund kommune. Framstegspartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Eiger­sund bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Viss Eiger­sund skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein gå for ein kommune i Dalane.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Husabø ung­doms­skule bør repa­re­rast framfor å byggje ny.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Eiger­sund kommune må fjerne eige­doms­skat­ten.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Eiger­sund bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Viss Eiger­sund skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein gå for ein kommune i Dalane.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Viss Eiger­sund skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein velje Sokndal.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Husabø ung­doms­skule bør repa­re­rast framfor å byggje ny.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Det er greitt å auke par­ke­rings­av­gifta i Egersund sentrum.

Visste du at ...

Det er  11 537 røysteføre i Eigersund.
66 %har røysta
Av alle 7 599 røyster i Eigersund var 2 256 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 7 599 røyster i Eigersund var
78blanke røyster
I Eigersund stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Eigersund
Fylkestingsval