Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Volda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Hornindal og Volda blir slegne saman og blir til Volda 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

20,7 %
1153 røyster
19,1 %
1064 røyster
13,6 %
761 røyster
8,9 %
495 røyster
7,8 %
437 røyster
7,7 %
432 røyster
6,5 %
365 røyster
5,9 %
327 røyster
5,6 %
310 røyster
2,2 %
120 røyster
2,0 %
112 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Volda kommune. Volda-lista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Volda kommune bør ikkje leggje til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det trengst for­hånds­inn­kre­ving av bom­pen­gar i Volda sentrum for å finan­siere Vol­da­tun­ne­len.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elevane ved Auste­fjord skole bør tilhøyre Horn­in­dal skule­krets.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Volda bør auke eige­doms­skat­ten for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Volda kommune bør byggje eit nytt kul­tur­hussam­lo­ka­li­sert med sam­funns­hu­set i sentrum.

Volda-lista er heilt ueinig i at:

Det trengst for­hånds­inn­kre­ving av bom­pen­gar i Volda sentrum for å finan­siere Vol­da­tun­ne­len.

Volda-lista er heilt einig i at:

Elevane ved Auste­fjord skole bør tilhøyre Horn­in­dal skule­krets.

Volda-lista er heilt ueinig i at:

Volda bør auke eige­doms­skat­ten for å finan­siere plan­lagde inves­te­rin­gar.

Visste du at ...

Det er  8 132 røysteføre i Volda.
69 %har røysta
Av alle 5 610 røyster i Volda var 1 742 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 5 610 røyster i Volda var
34blanke røyster
I Volda stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Volda
Fylkestingsval