Valresultat 2019

Agder

Åseral
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,8 %
206 røyster
29,6 %
170 røyster
19,7 %
113 røyster
15,0 %
86 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Åseral kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Åseral må innførefem­da­gers skoleuke for alle elever.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Åseral må satse mer på sen­trums­ut­vik­ling i Kyr­kje­bygd.

Visste du at ...

Det er  732 røysteføre i Åseral.
79 %har røysta
Av alle 579 røyster i Åseral var 159 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 579 røyster i Åseral var
4blanke røyster
I Åseral stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Åseral
Fylkestingsval