Valresultat 2019

Nordland

Værøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,7 %
116 røyster
25,5 %
107 røyster
22,2 %
93 røyster
15,8 %
66 røyster
8,8 %
37 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Værøylista.

Kva meiner partia?

Værøylista har fått flest røyster i Værøy kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Værøylista er heilt ueinig i at:

Værøy må vurdere å øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mune­øko­no­mien.

Værøylista er heilt ueinig i at:

Værøy kommune må si nei til skatt­leg­ging av turister.

Værøylista er heilt einig i at:

Oppdrett kan gi Værøy nye arbeids­plas­ser, og det må derfor legges til rette for oppdrett.

Værøylista er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Værøy må vurdere å øke eien­doms­skat­ten for å sikre kom­mune­øko­no­mien.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Visste du at ...

Det er  576 røysteføre i Værøy.
74 %har røysta
Av alle 423 røyster i Værøy var 216 røyster, altså
51 %førehandsrøyster
Av alle 423 røyster i Værøy var
4blanke røyster
I Værøy stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Værøy
Fylkestingsval