Valresultat 2019

Rogaland

Sokndal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
478 røyster
22,0 %
400 røyster
12,6 %
230 røyster
11,8 %
215 røyster
11,5 %
209 røyster
9,0 %
164 røyster
6,9 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Kristeleg Folkeparti har fått flest røyster i Sokndal kommune. Sokndal Listo har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Buss­ru­tene i Sokndal bør bli erstatta av busstaxi, såkalla «hent meg»-buss.

Kristeleg Folkeparti er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Sokndal bør jobbe for å byggje ut meir vind­kraft i kommunen.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Viss Sokndal skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein gå for ein kommune i Dalane.

Sokndal Listo er heilt ueinig i at:

Viss Sokndal skal slå seg saman med andre kommunar, bør ein velje Eiger­sund.

Visste du at ...

Det er  2 538 røysteføre i Sokndal.
73 %har røysta
Av alle 1 837 røyster i Sokndal var 419 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 1 837 røyster i Sokndal var
15blanke røyster
I Sokndal stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sokndal
Fylkestingsval