Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Nordreisa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,6 %
581 røyster
21,4 %
504 røyster
19,6 %
463 røyster
13,8 %
326 røyster
11,4 %
270 røyster
9,1 %
215 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Nordreisa kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne i Nord­reisa bør la alle skoler bestå og inves­tere i ved­li­ke­hold av byg­nin­gene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli enklere å få fel­lings­til­la­telse på bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Når den nye brua på Stor­slett skal bygges bør tra­fik­ken på E6 fortsatt gå gjennom sentrum.

Visste du at ...

Det er  3 848 røysteføre i Nordreisa.
63 %har røysta
Av alle 2 392 røyster i Nordreisa var 794 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 2 392 røyster i Nordreisa var
33blanke røyster
I Nordreisa stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nordreisa
Fylkestingsval