Valresultat 2019

Rogaland

Gjesdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,4 %
2057 røyster
14,2 %
804 røyster
13,6 %
771 røyster
13,4 %
758 røyster
13,2 %
749 røyster
3,6 %
202 røyster
2,8 %
160 røyster
1,5 %
82 røyster
1,2 %
70 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Gjesdal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Gjesdal bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjesdal bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjesdal må seie ja til bom­pen­ger på E39.

Visste du at ...

Det er  8 776 røysteføre i Gjesdal.
66 %har røysta
Av alle 5 721 røyster i Gjesdal var 1 951 røyster, altså
34 %førehandsrøyster
Av alle 5 721 røyster i Gjesdal var
68blanke røyster
I Gjesdal stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Gjesdal
Fylkestingsval