Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Herøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,4 %
1248 røyster
20,8 %
881 røyster
16,6 %
702 røyster
12,8 %
543 røyster
9,5 %
402 røyster
9,4 %
398 røyster
1,6 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

FOLKELISTA var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Herøy kommune. FOLKELISTA har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Herøy kommune bør slå seg saman med Sande og Vanylven.

Høgre er heilt ueinig i at:

Herøy kommune bør tenke stort og slå seg saman med Hareid, Ulstein, Sande og Vanylven.

Høgre er heilt ueinig i at:

Herøy kan bli nøydd til å vurdere eige­doms­skatt til inves­te­rin­gar i skule og eldre­om­sorg.

FOLKELISTA er heilt ueinig i at:

Herøy kommune bør tenke stort og slå seg saman med Hareid, Ulstein, Sande og Vanylven.

FOLKELISTA er heilt ueinig i at:

Herøy kan bli nøydd til å vurdere eige­doms­skatt til inves­te­rin­gar i skule og eldre­om­sorg.

FOLKELISTA er heilt ueinig i at:

Moltu skule bør leggast ned.

FOLKELISTA er heilt einig i at:

Fleire kom­mu­nale tenester bør loka­li­se­rast i Myrvåg framfor Fosnavåg.

FOLKELISTA er heilt ueinig i at:

Kommunen bør finan­siere ei erstat­nings­bru for Ner­lands­øy­brua for å få fortgang i pro­sjek­tet.

Visste du at ...

Det er  7 007 røysteføre i Herøy.
61 %har røysta
Av alle 4 273 røyster i Herøy var 1 123 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 4 273 røyster i Herøy var
32blanke røyster
I Herøy stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Herøy
Fylkestingsval