Valresultat 2019

Noreg

Troms og Finnmark
Fylkestingsval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Nytt fylke

Fylka Troms og Finnmark blir slegne saman og blir til Troms og Finnmark 1. januar. Årets val er gjennomført for det nye fylket. Årets valresultat er samanlikna med dei samla resultata for Troms og Finnmark ved førre val.

Partioppslutning

24,9 %
27007 røyster
24,1 %
26150 røyster
13,3 %
14406 røyster
10,8 %
11686 røyster
10,0 %
10827 røyster
4,8 %
5233 røyster
4,0 %
4285 røyster
3,0 %
3206 røyster
2,6 %
2765 røyster
1,8 %
1903 røyster
0,5 %
494 røyster
0,4 %
415 røyster

Fylkestinget

Slik vert dei 57 plassane i fylkes­tinget fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Visste du at ...

Det er  193 071 røysteføre i Troms og Finnmark.
58 %har røysta
Av alle 111 455 røyster i Troms og Finnmark var 36 599 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 111 455 røyster i Troms og Finnmark var
3 078blanke røyster
I Troms og Finnmark stilte
12lister til val

Sjå resultata i kommunane

Sjå resultata i dei andre fylka

Troms og Finnmark
Kommuneval