Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Balsfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,3 %
787 røyster
27,3 %
759 røyster
20,8 %
578 røyster
11,0 %
306 røyster
3,4 %
96 røyster
3,0 %
83 røyster
2,6 %
72 røyster
2,6 %
71 røyster
1,1 %
32 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val6 av 19 plassar
Førre val10 av 19 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Balsfjord kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er ikke aktuelt for Bals­fjord å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hvis det skal etab­le­res opp­dretts­an­legg i Bals­fjord, bør det kreves lukkede anlegg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli flere lovlige snø­sku­ter­løy­per i Bals­fjord.

Visste du at ...

Det er  4 560 røysteføre i Balsfjord.
62 %har røysta
Av alle 2 820 røyster i Balsfjord var 526 røyster, altså
19 %førehandsrøyster
Av alle 2 820 røyster i Balsfjord var
36blanke røyster
I Balsfjord stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Balsfjord
Fylkestingsval