Valresultat 2019

Noreg

Oslo
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
92833 røyster
20,0 %
73122 røyster
15,3 %
55772 røyster
9,1 %
33258 røyster
7,2 %
26302 røyster
5,8 %
21346 røyster
5,8 %
21110 røyster
5,3 %
19272 røyster
2,2 %
7980 røyster
1,7 %
6346 røyster
0,6 %
2219 røyster
0,3 %
968 røyster
0,2 %
849 røyster
0,2 %
812 røyster
0,2 %
693 røyster
0,2 %
611 røyster
0,2 %
579 røyster
0,2 %
573 røyster
0,1 %
398 røyster
0,1 %
265 røyster
0,0 %
159 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 59 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held dei på fleirtalet?

Får dei til saman over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val31 av 59 plassar
Førre val31 av 59 plassar
Samarbeid mellom:
  • AP
  • MDG
  • SV
  • R

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må partia samarbeide for å få fleirtal. I dag samarbeider AP, MDG, SV og R.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Venstre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Oslo kommune. Miljøpartiet Dei Grøne har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Høgre er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Høgre er heilt ueinig i at:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Høgre er heilt einig i at:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Høgre er heilt ueinig i at:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Høgre er heilt ueinig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Høgre er heilt einig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt einig i at:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Miljøpartiet Dei Grøne er heilt ueinig i at:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Visste du at ...

Det er  545 506 røysteføre i Oslo.
68 %har røysta
Av alle 367 389 røyster i Oslo var 156 012 røyster, altså
42 %førehandsrøyster
Av alle 367 389 røyster i Oslo var
1 922blanke røyster
I Oslo stilte
21lister til val

Sjå resultata i bydelane

Sjå resultata i nabokommunane

Ikkje resultat fra bydelsvalet

Bydelsvalet blir arrangert av Oslo kommune som vil publisere resultata på sine nettsider. Resultata her er frå kommune- og fylkestingsvalet.