Valresultat 2019

Noreg

Innlandet
Fylkestingsval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Nytt fylke

Fylka Oppland og Hedmark blir slegne saman og blir til Innlandet 1. januar. Årets val er gjennomført for det nye fylket. Årets valresultat er samanlikna med dei samla resultata for Oppland og Hedmark ved førre val.

Partioppslutning

34,1 %
56824 røyster
28,7 %
47726 røyster
11,7 %
19461 røyster
5,6 %
9264 røyster
4,9 %
8225 røyster
4,6 %
7731 røyster
2,8 %
4673 røyster
2,5 %
4225 røyster
2,1 %
3455 røyster
1,9 %
3084 røyster
0,4 %
606 røyster
0,3 %
560 røyster
0,2 %
382 røyster
0,2 %
356 røyster

Fylkestinget

Slik vert dei 57 plassane i fylkes­tinget fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Visste du at ...

Det er  300 592 røysteføre i Innlandet.
57 %har røysta
Av alle 170 218 røyster i Innlandet var 51 237 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 170 218 røyster i Innlandet var
3 646blanke røyster
I Innlandet stilte
14lister til val

Sjå resultata i kommunane

Sjå resultata i dei andre fylka

Innlandet
Kommuneval