Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Karlsøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,8 %
342 røyster
28,6 %
339 røyster
16,8 %
199 røyster
14,4 %
171 røyster
9,0 %
107 røyster
2,4 %
29 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Karlsøy kommune. Karlsøy Fellesliste har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Karlsøy.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det vil ikke bli aktuelt for Karlsøy å slå seg sammen med andre kommuner i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Karlsøy kommune må beholdebarne­hage­til­bud på Ring­vass­øya, Reinøya og Vannøya.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Karlsøy kommune må legge til rette for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter i utmark.

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Det vil ikke bli aktuelt for Karlsøy å slå seg sammen med andre kommuner i neste periode.

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Det bør gis penger til fler­bruks­hall på Hansnes.

Karlsøy Fellesliste er heilt einig i at:

Karlsøy kommune må legge til rette for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter i utmark.

Visste du at ...

Det er  1 874 røysteføre i Karlsøy.
64 %har røysta
Av alle 1 194 røyster i Karlsøy var 319 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 1 194 røyster i Karlsøy var
7blanke røyster
I Karlsøy stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Karlsøy
Fylkestingsval