Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Tana
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,8 %
662 røyster
19,5 %
324 røyster
11,6 %
193 røyster
9,0 %
150 røyster
7,4 %
123 røyster
6,5 %
108 røyster
6,3 %
104 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Tana kommune. Deanu Sámelistu - Samelista i Tana har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tana må si tvert nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tana bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tana bør ikke kutte ned på eien­doms­skat­ten, men heller prio­ri­tere vel­ferds­tje­nes­ter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det vil være sunt med en ny ledelse for Tana kommune etter mange tiår med Arbei­der­par­tiet.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høy låne­gjeld gjør at Tana kommune må ha til­nær­met inves­te­rings­stopp de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør tillates mer spredt bolig­byg­ging utenom de regu­lerte områdene ved Tana bru.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tana bør forsøke å sette ut flere kom­mu­nale oppgaver til private til­by­dere.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er heilt einig i at:

Tana må si tvert nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er heilt einig i at:

Tana bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er heilt ueinig i at:

Tana kommune bør si ja til Elkems utvi­delse i Aus­tertana, selv om rein­drifta får en ulempe.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er heilt einig i at:

Kommunen må si nei til mudring i Tana­mun­nin­gen natur­re­ser­vat av hensyn til laks og natur.

Deanu Sámelistu - Samelista i Tana er heilt einig i at:

Det bør tillates mer spredt bolig­byg­ging utenom de regu­lerte områdene ved Tana bru.

Visste du at ...

Det er  2 427 røysteføre i Tana.
69 %har røysta
Av alle 1 675 røyster i Tana var 510 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 1 675 røyster i Tana var
11blanke røyster
I Tana stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Tana
Fylkestingsval