Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Måsøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,0 %
243 røyster
31,7 %
193 røyster
20,6 %
125 røyster
7,7 %
47 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Måsøy kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Raudt er heilt ueinig i at:

Måsøy må være positiv til nye vind­kraft­an­legg og si ja til planene i Snefjord.

Raudt er heilt ueinig i at:

Kommunen må selge deler av bolig­mas­sen og heller leie hos private ved behov.

Raudt er heilt ueinig i at:

Kom­mune­sty­ret må si nei til planene om å legge ned Gun­nar­nes skole.

Raudt er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten må ikke økes, og det må være et mål å senke den.

Raudt er heilt einig i at:

Måsøy må si nei til mer oppdrett inntil det kommer miljø­venn­lige løs­nin­ger, som lukkede merder.

Raudt er heilt einig i at:

Måsøy bør ikke bruke egne penger på utbyg­gin­gen av nasjonal turist­vei.

Raudt er heilt einig i at:

Måsøy kommune må renovere ung­doms­sko­len i Hav­øy­sund.

Raudt er heilt einig i at:

Måsøy bør gi et tilbud om skole­lunsj til alle elever.

Visste du at ...

Det er  1 014 røysteføre i Måsøy.
61 %har røysta
Av alle 616 røyster i Måsøy var 348 røyster, altså
56 %førehandsrøyster
Av alle 616 røyster i Måsøy var
8blanke røyster
I Måsøy stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Måsøy
Fylkestingsval