Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Kvænangen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,5 %
254 røyster
24,4 %
161 røyster
13,5 %
89 røyster
12,9 %
85 røyster
10,8 %
71 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kvænangen kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kvæ­nan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Kvæ­nan­gen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kvæ­nan­gen bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan bli aktuelt for Kvæ­nan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Kvæ­nan­gen, bør det kreves lukkede anlegg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Kvæ­nan­gen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Visste du at ...

Det er  1 002 røysteføre i Kvænangen.
68 %har røysta
Av alle 676 røyster i Kvænangen var 273 røyster, altså
40 %førehandsrøyster
Av alle 676 røyster i Kvænangen var
16blanke røyster
I Kvænangen stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Kvænangen
Fylkestingsval