Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Harstad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,9 %
3556 røyster
17,9 %
2132 røyster
17,8 %
2117 røyster
13,2 %
1568 røyster
6,2 %
739 røyster
4,9 %
585 røyster
4,0 %
477 røyster
3,6 %
426 røyster
2,2 %
257 røyster
0,3 %
31 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Harstad kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Harstad bør opp­rett­hol­des for å sikre et godt tje­neste­til­bud.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

For­sva­ret bør få utvikleskyte­fel­tet i Sør­limarka, så lenge det ikke skytes i helger, vin­ter­fe­rie og høytider.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Harstad bør si nei til nye opp­dretts­an­legg, med mindre det stilles strenge miljø­krav.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er riktig av Harstad å sam­ar­beide med private for å få kino og biblio­tek i et nytt bygg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Både Bergseng og Kane­bo­genskole bør få ny skole.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Harstad kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Harstad bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Visste du at ...

Det er  19 611 røysteføre i Harstad.
62 %har røysta
Av alle 12 024 røyster i Harstad var 3 648 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 12 024 røyster i Harstad var
136blanke røyster
I Harstad stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Harstad
Fylkestingsval