Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Senja
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy blir slegne saman og blir til Senja 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

28,4 %
1987 røyster
24,0 %
1675 røyster
16,6 %
1162 røyster
11,9 %
831 røyster
6,9 %
485 røyster
5,2 %
366 røyster
3,1 %
215 røyster
2,5 %
175 røyster
1,3 %
93 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senjalista.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Senja kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

For å kunne ha et godt tje­neste­til­bud er det greit at kommunen krever inn eien­doms­skatt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

De negative følgene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Senja kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Senja bør godta mer sku­ter­kjø­ring til og fra hytter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Senja kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

For å kunne ha et godt tje­neste­til­bud er det greit at kommunen krever inn eien­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli enklere å få fel­lings­til­la­telse på bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Senja bør godta mer sku­ter­kjø­ring til og fra hytter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Senja kommune bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Visste du at ...

Det er  11 667 røysteføre i Senja.
61 %har røysta
Av alle 7 046 røyster i Senja var 2 153 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 7 046 røyster i Senja var
57blanke røyster
I Senja stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Senja
Fylkestingsval