Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Nordkapp
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,0 %
659 røyster
29,7 %
529 røyster
17,8 %
317 røyster
14,6 %
259 røyster
0,8 %
15 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val3 av 19 plassar
Førre val10 av 19 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Sosialistisk Venstreparti har fått flest røyster i Nordkapp kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Sosialistisk Venstreparti er heilt einig i at:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nordkapp må garan­tere for grunn­skole i Gjesvær så lenge det bor barn i skole­plik­tig alder der.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må sikre seg kontroll over Nordkapp, om nød­ven­dig eks­pro­pri­ere området fra FeFo.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nordkapp trenger en ordfører fra et annet parti enn i dag for å få mer åpne poli­tiske pro­ses­ser.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nordkapp må si nei til mer oppdrett inntil det kommer lukkede merder eller andre miljø-løs­nin­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må prio­ri­tere å ha barne­hage­plass til alle som ønsker, med løpende opptak hele året.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nordkapp kommune skal krevedoku­men­ta­sjon på at de ansatte hos alle leve­ran­dø­rer har tariff­av­tale.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må gi absolutt garanti for at det ikke blir noen økning i eien­doms­skat­ten.

Visste du at ...

Det er  2 587 røysteføre i Nordkapp.
70 %har røysta
Av alle 1 791 røyster i Nordkapp var 775 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 1 791 røyster i Nordkapp var
12blanke røyster
I Nordkapp stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nordkapp
Fylkestingsval