Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Lebesby
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,2 %
323 røyster
26,4 %
189 røyster
10,6 %
76 røyster
9,9 %
71 røyster
7,8 %
56 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lebesby kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Lebesby må si nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lebesby bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lebesby må si ja til mer lakse­opp­drett uten krav til null­ut­slipp.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må øke låne­gjel­den for å total­re­no­vere og bygge ut Kjølle­fjord skole.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lebesby må si nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lebesby bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lebesby må satse mer på å effek­ti­vi­sere offent­lig sektor og heve kom­pe­tan­sen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen må bygge hur­tig­la­de­sta­sjon for elbiler og ta kost­na­den med ved­li­ke­hol­det.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Planene om nytt 25 meters basseng Kjølle­fjord bør legges på vent.

Visste du at ...

Det er  1 056 røysteføre i Lebesby.
69 %har røysta
Av alle 718 røyster i Lebesby var 368 røyster, altså
51 %førehandsrøyster
Av alle 718 røyster i Lebesby var
3blanke røyster
I Lebesby stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Lebesby
Fylkestingsval