Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Kåfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,5 %
488 røyster
25,4 %
285 røyster
12,1 %
136 røyster
7,7 %
87 røyster
6,6 %
74 røyster
4,7 %
53 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Kåfjord kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kåfjord bør bestå som egen kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er greit med flere pri­vat­sko­ler i Kåfjord hvis barn da får på skole nærmere hjemmet.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Kåfjord.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Svømme­opp­læ­rin­gen i Kåfjord er for dårlig. Det bør bli et tilbud i alle tre kom­mune­de­ler.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må bli enklere å få fel­lings­til­la­telse på bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Visste du at ...

Det er  1 727 røysteføre i Kåfjord.
66 %har røysta
Av alle 1 131 røyster i Kåfjord var 217 røyster, altså
19 %førehandsrøyster
Av alle 1 131 røyster i Kåfjord var
8blanke røyster
I Kåfjord stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Kåfjord
Fylkestingsval